לבשל ארוחה

“𝗝𝗘đ—Ē𝗜đ—Ļ𝗛” đ—Ŗđ—ĸ𝗞𝗘 𝗕đ—ĸđ—Ē𝗟 ×ĸכשיו כשבי×Ē הספר ב×ĸי×Ļומו, הגי×ĸ הזמן לה×Ēחיל לחשוב…

🐠 “𝗝𝗘đ—Ē𝗜đ—Ļ𝗛” đ—Ŗđ—ĸ𝗞𝗘 𝗕đ—ĸđ—Ģ בחזרה מסלול בשבילי, ואין דבר משבי×ĸ יו×Ēר מסלט בריא וט×ĸון ×ĸם כל הדברים הטובים! אני אוהב ק×ĸרו×Ē ל×Ēקו×ĸ (מבוטא: poKAY) בגלל החיוניו×Ē שלהן, המגוון שלהן והי×Ēרונו×Ē הבריאו×Ēיים שלהן. פוקה הוא יליד הוואי ופירושו “דג נא ח×Ēוך לקוביו×Ē”. כאן, י×Ļר×Ēי גרסה משלי באמ×Ļ×ĸו×Ē סלמון מ×ĸושן (או לוקס), שכן זהו אחד המאכלים היהודיים האהובים ×ĸלי, יחד ×ĸם קוביו×Ē ×Ļנוניו×Ē, אדמה, אבוקדו, ירקו×Ē אחרים וכמובן, הכל מלבד ×Ēיבול הבייגל! מרכיבים: â€ĸ ÂŊ כוס קינואה אורגני×Ē (מוכנה לפי הוראו×Ē החבילה) â€ĸ ÂŊ אבוקדו â€ĸ חופן ×ĸגבניו×Ē שרי קטנו×Ē, ח×Ļויו×Ē â€ĸ Âŧ כוס גרינג’נט נגיסו×Ē ×Ēירס â€ĸ Âŧ כוס מלפפון ח×Ēוך לקוביו×Ē â€ĸ 4-5 פרוסו×Ē של oceanfoodsales Âŧ כוס סלמון מ×ĸושן â€ĸ Nanuk preschoice edamame קפוא ×ĸם קליפה (×ĸקוב אחר הוראו×Ē ההפשרה ×ĸל האריזה) â€ĸ 3-Four ×Ļנוניו×Ē, קלופו×Ē + ח×Ēוכו×Ē לקוביו×Ē â€ĸ מפזרים גבינ×Ē מו×Ļרלה â€ĸ ÂŊ ליים, מי×Ĩ + ÂŊ לקישוט â€ĸ פיזור נדיב של ×Ēיבול everything_but_the_bagel â€ĸ רוטב הפרג הבי×Ēי שלי (GET IT IT ב×ĸמוד שלי: סלט קי×Ĩ אולטימטיבי) שיטה: מבשלים קינואה לפי הוראו×Ē החבילה ומ×Ļננים. מניחים ב×Ēח×Ēי×Ē הק×ĸרה שלך. חו×Ēכים א×Ē האבוקדו לשניים ופורסים לפרוסו×Ē ומניחים ב×Ļד הק×ĸרה. מניחים ×ĸגבניו×Ē שרי ח×Ļויו×Ē בשורה ליד האבוקדו, וממשיכים לסדר א×Ē הירקו×Ē (×Ēירס, מלפפון, סלמון, אדמה, ×Ļנוניו×Ē). מפזרים גבינה, מ×Ēבלים וסוחטים ליים. לזרוק ×ĸם הרוטב ×Ēו×Ļר×Ē בי×Ē שלי פרג!

Related Articles

Back to top button